Registrere automatisk varsel - demo

Fyll inn reg.nummer og epost-adresse i skjemaet under og du vil motta en epost dersom valgt bil blir registrert i vår database

Fordeler med denne funksjonen:
  • Kan benyttes uavhengig av lagersystem, Delenett/Fenix/LBK
  • Krever ingen installasjon, kun en link fra deres webside
  • Krever ingen oppfølging fra dere, alt går automatisk